fbpx

Arvontasäännöt

Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Epic Autokoulu (Kristiinankatu 3B, 20100 Turku). Kyseinen arvonta, eikä mikään sen osista ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin, sekä Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Kilpailuun osallistuminen

Arvonnan päättymisaika ilmoitetaan kyseistä arvontaa koskevassa julkaisussa. Samaan aikaan voi olla käynnissä useampia arvontoja erilaisin ehdoin (esim. arvonta tiettynä ajankohtana tai arvonta tietyn tykkäysmäärän jälkeen). Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Arvontaan voi osallistua vain kerran per julkaisu. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Arvonnan palkinto ilmoitetaan arvontaa koskevassa julkaisussa. Samaan aikaan voi olla käynnissä useita arvontoja erilaisilla palkinnoilla. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä arvonnan jälkeen. Lisäksi voittajan nimi julkaistaan järjestäjän Facebook ja/tai Instagram sivuilla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden julkaista materiaalia myös palkinnon luovutuksesta, sekä yhteydenotosta voittajaan.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon vuorokauden kuluessa, voitto mitätöityy ja järjestäjällä on oikeus arpoa/valita uusi voittaja. Mikäli mahdollista, palkinto luovutetaan Epic Autokoulun Turun toimipisteeltä, muussa tapauksessa voittajan kanssa sovitaan erikseen palkinnon toimituksesta. Arvonnan järjestäjä toimittaa ohjeet palkinnon lunastamiseksi suoraan voittajalle. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet omissa kanavissaan (Facebook, Instagram, TikTok, epicautokoulu.fi-sivusto).

4. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin omistaa kilpailun järjestäjä.

5. Järjestäjän vastuu

Epic Autokoulu vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Epic Autokoulu ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Epic Autokoulu ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Epic Autokoulu käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa järjestäjän omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

7. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

8. Muut ehdot

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Epic Autokoulu ilmoittaa arvonnan markkinointikanavassa mahdollisista muutoksista arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Yhteydenottopyyntö

Tarvitsetko apua kurssipaketin valinnassa? Haluatko kysyä lisää ilmoittautumisesta, maksutavoista, tai kurssin suorittamisesta? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Yhteystietosi
Asiani koskee
Milloin haluaisit, että olemme yhteydessä?