fbpx

Onko moottoripyöräkortin suorittamisesta vierähtänyt aikaa, tai kaipaatko kertausta? 👉

Ajokortti opetusluvalla

Ajokortin suorittaminen opetusluvalla

Ajokortin suorittaminen opetusluvalla tarjoaa joustavan tavan ajotaitojen opetteluun. Opetusluvalla suorittaminen mahdollistaa harjoittelun joustavalla aikataululla opetuslupaopettajan kanssa. 

Opetusluvalla on mahdollista suorittaa pakolliset ajotunnit, mutta ennen ajo-opetuksen aloittamista tulee suorittaa autokoulussa EAS-teoriaopinnot (ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus). Riskienhallintakoulutus tulee suorittaa autokoulussa ennen ajokoetta. 

Tarjoamme opetusluvalla ajokorttiaan suorittaville valmiiksi koottua Opetuslupapakettia, joka sisältää kaikki autokoulussa suoritettavat opinnot. Lisäksi tarjolla on laajempia koulutuskokonaisuuksia, jotka sisältävät mm. harjoitusajokokeen, sekä enemmän ajotaitoja vahvistavia ajotunteja autokoulussa.

Tutkitusti laadukkaimman oppimiskokemuksen saat kuitenkin yhdistämällä opetuslupaopetuksen autokoulun B-opetuspaketteihin. Voit hankkia meiltä esimerkiksi autokoulun minimikurssipaketin ja vahvistaa opetussuunnitelmassa läpikäytyjen asioiden oppimista opetusluvalla suoritettavilla ajotunneilla. Kaikki B-kurssipakettimme sisältävät EAS- ja riskienhallintakoulutuksen.

Tarjoamme kaikki tarvittavat palvelut ja tuen ajokortin suorittamiseen opetusluvalla, varmistaen että jokainen vaihe suoritetaan sujuvasti ja turvallisesti. 💎

Opetuslupaopettaja, pätevyys kuntoon!

Opetuslupa voidaan myöntää 25-vuotiaalle henkilölle ajo-opetuksen antamiseen, kun hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti vähintään 5-vuotta. Lupa on aina henkilökohtainen.

Traficom arvioi opetuslupahakemuksen yhteydessä opettajan soveltuvuuden eri viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Opetusluvalla saa opettaa vain lupaan merkittyjä oppilaita. Samaan lupaan voidaan merkitä kaksi oppilasta, mutta tällöin heidän tulee olla opettajan kanssa lähisukulaisia.

Jos siis opetat omaa lasta ja lapsen kaveria, tarvitset kaksi opetuslupaa. Opetuslupaa haetaan Traficomin sähköisessä palvelussa, tai Ajovarman konttorilta.

Opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on liikenteessä vastuullinen kuljettaja.

Opetusajoneuvon varustelu

Lain vaatimukset opetusajoneuvolle:

– Normaalirakenteinen henkilöauto, tai B-luokan pakettiauto
– Erillinen opetuspohjin opettajalle
– Auton takaosaan valkoinen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16-25cm.
– Opettajalle ulkopuolinen taustapeili

Monet autokorjaamoista suorittavat poljinasennuksia ja ammattilaisen asentama poljin varmistaa turvallisuuden liikenteessä. Poljinasennusta suunniteltaessa, tulee muistaa että poljin on pakollinen turvallisuusvaruste ja sen tulee toimia luotettavasti koko opetuksen ajan, sekä ajokokeen aikana.

Lisäpoljin ei saa häiritä auton oman jarrupolkimen toimintaa millään tavalla.

Polkimien toimivuus testataan aina ajokokeen vastaanottajan toimesta ennen ajokokeen aloitusta ja asianmukaisesti asennettu ja toimiva poljin on edellytys ajokokeeseen pääsylle. Erillisissä tarkastuksissa myös Poliisi voi testata polkimen toimivuutta.

Opettaminen automaattiautolla?

Opetuksen voi suorittaa myös automaattivaihteisella ajoneuvolla. Mikäli myös ajokoe suoritetaan automaatilla, ajokorttiin tulee erityismerkintä, jolloin ajokortti oikeuttaa ajamaan ainoastaan automaattivaihteista ajoneuvoa.

Ajokorttilupa

Oppilaalla on oltava voimassa oleva ajokorttilupa ennen teoria- ja ajokokeen varaamista. 

Ajotunnit on mahdollista aloittaa ennen kuin ajokorttilupa on hyväksytty, mutta lupahakemus suositellaan kuitenkin tehtäväksi hyvissä ajoin, jotta se ehditään varmasti käsitellä ennen teoriakokeen varaamista.

B-luokan ajokorttilupa voidaan myöntää aikaisintaan kaksi vuotta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

 

EAS - teoriaopinnot

Mikäli suoritettava ajokortti on oppilaan ensimmäinen, tulee hänen suorittaa EAS-teoriaopinnot autokoulussa ennen ajotuntien aloittamista. 

Ensimmäisen ajokortin suorittajan – teoriatunteja ei voi antaa opetusluvalla, vaan ne tulee suorittaa autokoulussa (tai muulla hyväksytyllä kouluttajalla). 

Tarjoamme EAS-teoriat verkko-opintoina, joka mahdollistaa suorittamisen joustavasti omaan tahtiin.

Eri vaihtoehtoja pakollisten autokouluopintojen suorittamiseksi:

💎 1. Ilmoittaudu lähimmän toimipisteen B-kurssille. Koulutuskokonaisuus tarjoaa pakollisten opintojen (EAS-teoriat + Riskienhallintakoulutus) lisäksi laajan itseoppimismateriaalin teoriakoetta varten, teoriakoeharjoitteluohjelman, sekä ajotuntien perusopetuksen autokoulussa, jolloin opintosi seuraavat opetussuunnitelmaa ja voit vahvistaa tunneilla oppimiasi asioita opetuslupaopettajasi kanssa.

👉 2. Ilmoittaudu lähimmän toimipisteen opetuslupakurssille. Olemme paketoineet opetusluvalla ajokorttiaan suorittavan pakolliset opinnot eri kokoisiin kurssipaketteihin. Voit valita riskienhallintakurssin, joka sisältää EAS-verkkoteoriat, teoriakokeen harjoitteluohjelman, laajan itseopiskelumateriaalin teoriakoetta varten, sekä halutessasi voit ostaa laajemman opetuslupakurssikokonaisuuden.

💻 3. Ilmoittaudu EAS-teoriatuntien verkko-opetukseen. Tällöin joudut hankkimaan autokoulusta erikseen riskienhallintakurssin ennen ajokoetta.

Aika tarttua rattiin!

Ajo-opetusta aloittaessa on hyvä muistaa: opettaja on vastuussa siitä, että oppilaalla on riittävät valmiuden siirtyä rattiin. Opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on liikenteessä vastuullinen kuljettaja.

Pakollista opetusta on 10 tuntia. Suositeltavaa on kuitenkin harjoitella eri asioita liikenteessä toistojen kautta laajemman ajotuntimäärän kautta. Päivän aikana annettavan ajo-opetuksen määrää ei ole rajoitettu, eikä tuntien sisältöä ole erikseen määritelty.

Opetuksen etenemisestä tehdään merkinnät opetuskorttiin (E505sr-lomake). 

Kun ajo-opetus on annettu, tehdään siitä merkinnät opetus- ja tutkintotodistukseen (E100-lomake). Todistuksen on oltava mukana teoria- ja ajokoetta suoritettaessa.

Mikäli haluat vahvistaa tiettyjen osa-alueiden osaamista liikenteessä, tarjoamme myös tarpeidesi mukaan räätälöitäviä yksittäisiä ajotunteja, ajotuntipaketteja, koulutusta opetuslupaopettajalle, tai esimerkiksi harjoitusajokoetta opetusluvalla ajokorttiaan suorittaville. 

Riskienhallintakurssin suorittaminen

Riskikoulutus on pakollinen kaikille henkilöautokorttia suorittaville. Koulutusta ei voi antaa opetusluvalla, vaan se on suoritettava autokoulussa, tai Traficomin hyväksymällä muulla kouluttajalla.

RTK-kurssi suositellaan suoritettavaksi, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot ovat hallinnassa. Koulutus kannattaa suorittaa vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu opetus on jo suoritettu.

RIskienhallintakurssiin sisältyy neljä teoriatuntia (verkko-opintoina), sekä neljä ajotuntia, jotka voidaan osin suorittaa ajosimulaattorilla. Kurssi sisältää pimeän- ja liukkaankelinajon.

Kokeisiin!

Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan Ajovarman toimipisteellä aikaisintaan kuukautta ennen kortin ikävaatimuksen täyttymistä. Ennen teoriakoetta tulee pakollisten teoriatuntien olla suoritettuna ja ajokorttiluvan hyväksyttynä.

Teoriakokeeseen kannattaa harjoitella reilusti. Pakollisten EAS-teoriatuntien lisäksi sekä B-kurssimme, että opetuslupakoulutusten kokonaisuudet sisältävät laajan itseopiskelumateriaalin, sekä teoriakoeharjoitteluohjelman.

Teoriakokeessa tulee olla mukana henkilötodistus. Mikäli suoritat teoriaopinnot meillä, siirtyvät tiedot suoritetuista teoriatunneista sähköisesti oppilasjärjestelmästämme, tai voit esittää todistuksen suoraan omilta sivuilta teoriakokeeseen mentäessä mobiililaitteelta.

Ajokoe

Ajokokeen varaamisen edellytyksenä on, että pakolliset ajotunnit on suoritettu ja teoriakoe on läpäisty hyväksytysti. Oppilaan tulee myös olla vähintään 18-vuotta täyttänyt.

Ajokokeessa tulee olla mukana henkilötodistus, sekä opettajan allekirjoittama E100-lomake. Opetuskortti (lomake E505sr) on myös suositeltavaa ottaa mukaan kokeeseen.

Onnea ajokortista!

Kun kaikki yllä läpikäydyt vaiheet on suoritettu, saat ajo-oikeuden samantien hyväksytyn ajokokeen jälkeen.

Turvallisia kilometrejä! ❤️

Yhteydenottopyyntö

Tarvitsetko apua kurssipaketin valinnassa? Haluatko kysyä lisää ilmoittautumisesta, maksutavoista, tai kurssin suorittamisesta? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Yhteystietosi
Asiani koskee
Milloin haluaisit, että olemme yhteydessä?

Hae työpaikkaa

Jätä hakemus, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Yhteystietosi
Liitä CV / Hakemus