fbpx

Sopimusehdot

Sopimusehdot

Soveltamisala
Nämä sopimusehdot soveltuvat Epic Autokoulu Oy:n ja sen asiakkaana olevan oppilaan (jäljempänä ”Oppilas” väliseen sopimussuhteeseen, joka koskee ajo-opetuspalveluiden ja siihen liitännäisten palveluiden myyntiä, ostoa, tilausta ja toimitusta. Ehdot soveltuvat Epic Autokoulu Oy:n verkkosivuilla, toimipisteillä, tai muissa kanavissa tehtyihin palvelutilauksiin, joissa Oppilas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja. Nämä Ehdot soveltuvat myös Oppilaan huoltajan, tai muun koulutuksen maksaja ja Epic Autokoulu Oy:n väliseen sopimussuhteeseen, joka syntyy, kun mainittu henkilö on kurssi-ilmoittautumisen tai tilauksen yhteydessä sitoutettu maksamaan Epic Autokoulu Oy:lle siltä tilatut palvelut tilaushetkellä ilmoitetuin hinnoin, sekä muut näiden Ehtojen mukaiset suoritukset. Tilattu palvelu tarjotaan kuitenkin ainoastaan Oppilaalle, joka palvelun tilausvaiheessa on ilmoitettu. 

Nämä ehdot eivät ole voimassa siltä osin, kun ne rajoittavat Oppilaan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, tai Epic Autokoulu Oy:n pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia. 

Ilmoittautumalla Epic Autokoulu Oy:n kurssille verkkosivuilla, toimipisteellä, tai muita kanavia käyttäen oppilas hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden, nämä Ehdot, sekä sitoutuu noudattamaan Ehtoja kokonaisuudessaan ja hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön Epic Autokoulu Oy:n tietosuoja- ja evästekäytäntöjen mukaisesti (epicautokoulu.fi/tietosuoja).

Mikäli Oppilaan huoltajan, tai mahdollisen muun maksajan tietoja annetaan ilmoittautumisen yhteydessä, käsittelee Epic Autokoulu Oy myös mainitun maksajan henkilötietoja ja mahdollisesti myös evästeitä mainittujen tietosuoja- ja evästekäytäntöjen mukaisesti. Oppilaan velvollisuutena on informoida huoltajaansa, tai muuta mahdollista maksajaa edellä todetusta maksuvelvollisuudesta näiden Ehtojen hyväksymistä koskevasta seikasta, sekä näistä Ehdoista ennen palvelutilauksen tekemistä. Alaikäinen oppilas ei saa tehdä tilausta ennen kuin tämän huoltaja, tai mahdollinen muu palvelun maksaja ovat osaltaan hyväksyneet palvelun tilauksen, nämä Ehdot, sekä tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. 

Epic Autokoulu Oy:llä on oikeus päivittää näitä Ehtoja milloin tahansa. Tilauksiin sovelletaan niitä ehtoja, joka ovat voimassa tilaushetkellä. 

Palveluntarjoaja ja asiakaspalvelu

Oppilaan sopimuskumppanina ja palveluntarjoajana toimii Epic Autokoulu Oy, Patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröity suomalainen osakeyhtiö. Ytunnus 2551291-8, arvonlisäverotunniste FI25512918, osoite Satamakatu 22, 20100 Turku, puhelin 010 524 5400, sähköposti info@epicautokoulu.fi. 

Autokoulun asiakaspalvelu toimii yllä mainitussa puhelinnumerossa ja sähköpostiosoitteessa. Näiden lisäksi jokaisella toimipisteellä on käytössä kaupunki@epicautokoulu.fi, toimipisteiden tarkemmat yhteystiedot löytyvät eriteltyinä kunkin toimipisteen verkkosivuilta. Yllä mainittujen lisäksi asiakaspalvelu toimii kotisivuilla chatissä ma-pe klo 09-20, la-su 10-18. 

Mikäli sinulla on autokouluun liittyvää kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Voit olla yhteydessä myös suoraan lähimmälle toimipisteellesi, tai omaan opettajaasi. 

Tarkemmat ohjeet valitsemasi kurssin suorittamiseen saat sähköpostitse aloitusinfosta, sekä www.epicautokoulu.fi/tervetuloa sivustolta. Kurssien sisällöt, sekä ajantasaiset hintatiedot löytyvät toimipisteiden verkkosivuilta osoitteesta www.epicautokoulu.fi.  

Autokoulun valvova viranomainen
Autokoululla on ajokorttilain mukainen autokoululupa ryhmissä 1 ja 2. Autokoulun valvova viranomainen on liikenne- ja viestintävirasto Traficom, postiosoite PL 00059 TRAFICOM, käyntiosoite Kumpulantie 9, 00520 Helsinki, puhelinnumero 029 534 5000. 

Oppilas

Autokoulun verkkosivuilla palvelutilauksen voivat tehdä 18 vuotta täyttäneet täysivaltaiset henkilöt, sekä sellaiset alle 18-vuotiaat henkilöt, joilla on asiointiin ja ostoksen/palvelutilauksen tekemiseen huoltajansa suostumus, sekä jonka huoltaja on tutustunut myös näihin Ehtoihin, tilattavaan palveluun, sen hintaan, sekä maksuehtoihin. 

Oppilaalla, sekä alaikäisen oppilaan tapauksessa tämän huoltajalla, tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Vastaavasti, mikäli maksajaksi on ilmoitettu muu kuin Oppilas tai tämän huoltaja, tulee asiointiin ja palvelutilaukseen olla tämän maksajan nimenomainen suostumus, sekä maksajan tulee olla tutustunut näihin Ehtoihin, tilattavaan palveluun, sekä sen hintaan ja maksuehtoihin. Maksajaksi ilmoitetun henkilön tulee olla 18-vuotta täyttänyt. Ilmoittautumalla kurssille Oppilas vahvistaa hankkineensa edellä mainitut suostumukset.  

Palvelutilaus

Oppilaan tulee antaa itsestään ja alaikäisen Oppilaan ollessa kyseessä huoltajastaan, tai mahdollisesta muusta maksajasta oikeat tiedot palvelutilauksen yhteydessä. Kurssiilmoittautumista varten Autokoulun verkkosivuilla Oppilaan tulee ilmoittaa nimensä, henkilötunnuksensa, katuosoitteensa, postinumeronsa, postitoimipaikkansa, asuinkuntansa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, syntymämaansa, äidinkielensä, valittu maksutapa, sekä muut tilaukseen liittyvät tiedot. Mikäli maksaja on eri kuin Oppilas (esim. huoltaja), tulee Oppilaan ilmoittaa palvelutilauksen yhteydessä myös maksajan nimi, henkilötunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valittu maksutapa, sekä muut tilaukseen vaaditut tiedot. Maksaja voi olla myös yritys, jolloin lomakkeelle tulee täyttää myös maksajan y-tunnus, sekä yhteyshenkilön tiedot. Ilman huoltajan, tai muun maksajan nimenomaista suostumusta tällaisen henkilön tietoja ei saa ilmoittaa tilauslomakkeella.  

Kun olet ostanut palvelumme ja hyväksyt sopimusehdot, annat samalla suostumuksen siihen, että voimme palvelun tuottamisen jälkeen pyytäen sinulta palautetta palvelukokemuksestasi. Kampanjahintaiselle kurssille voi ilmoittautua ainoastaan 1krt / henkilötunnus. Tietojen täyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, että tällä on oikeus tehdä tilaus maksajaksi ilmoitettua henkilöä sitovasti. Oppilas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta (ml. tieto huoltajan suostumuksesta) ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Autokoululle.

Tehtyään tilauksen, oppilas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin. Vahvistusviesti sisältää käyttäjätunnukset sähköiseen oppimisympäristöön, sekä ohjeet opintojen etenemisestä. Palvelutilaukseen sisältyy velvollisuus maksaa tilattu palvelu tilauksen yhteydessä verkkosivuilla ilmoitettujen hintojen mukaisesti. 

Alaikäisen Oppilaan huoltajan Oppilaan tekemälle tilaukselle antama suostumus kattaa myös suostumuksen siihen, että Oppilas ja Autokoulu voivat sopia lisäopetuksesta ja muista alkuperäiseen tilaukseen sisältymättömistä lisäpalveluista, joista Autokoululla on oikeus veloittaa Oppilasta (tai ilmoitettua kurssin maksajaa) voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää opetus uhkaavissa ja vaarallisissa tilanteissa, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa yhtiön henkilöstölle, oppilaalle, muiden tielläliikkujien turvallisuudelle, tai omaisuudelle. Tällaisia uhkaavia tilanteita voivat olla esimerkiksi asiakkaan ilmeinen päihtyneisyys, aggressiivinen käytös, tai muu vastaava toiminta, joka vaarantaa opetustilanteen turvallisuuden. Kun opetus keskeytetään tällaisessa tilanteessa, asiakkuus ja palveluntarjonta voidaan myös keskeyttää välittömästi ja ilman ennakkovaroitusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tai hyvitykseen, mikäli palvelu keskeytetään tällaisessa tilanteessa. Tällaisissa tapauksissa asiakas sitoutuu myös yhteistyöhön asianmukaisten viranomaisten kanssa, kuten poliisin tai liikenneturvallisuusviranomaisten, mikäli se on tarpeen. Palveluntuottajalla on oikeus toimittaa asiakkaan tiedot asianomaisten viranomaisten käyttöön tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi. 

Hinnat, palvelun sisältö, sekä lisäpalvelut

Tilatun palvelun, tai palvelupaketin sisällöt ja hinnat on ilmoitettu Autokoulun verkkosivuilla toimipisteittäin. Tarjottavissa palveluissa, sekä hinnoissa saattaa olla toimipistekohtaisia eroavaisuuksia. Oppilaan tilauksen kohdalla sovelletaan aina sen toimipisteen voimassa olevaa hinnastoa, jonka kurssille Oppilas ilmoittautuu. Palveluiden hinnat eivät sisällä viranomaismaksuja Ajovarmalle, lisäajotunteja, peruutusmaksuja, ajoneuvon käyttöä uusintakokeessa, tai muita erillisiä palveluita. 

Lisäajotuntien ja muiden erillispalveluiden maksut, kuten myös Autokoulun ajoneuvon käyttö uusintakokeessa hinnoitellaan Autokoulun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.  

Mahdolliset kampanjahinnat eivät koske henkilöitä, jotka ovat jo ilmoittautuneet vastaavalle kurssille aikaisemmin.

Autokoululla ei ole oikeutta muuttaa tilatun palvelupaketin hintaa tilauksen jälkeen. Autokoululla on kuitenkin oikeus lisätä hintoihin verojen ja muiden vastaavien julkisten maksujen määrissä tapahtuvien mahdollisten muutosten vaikutus välittömästi muutosten tultua voimaan. 

Autokoululla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa hinnastoaan, jolloin myös tilattuun palvelupakettiin kuulumattoman lisätuotteen (esim. lisäajotunnin) hinta määräytyy tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta erikseen sovita.

Mikäli oppilas haluaa vaihtaa palvelun toisella toimipisteellä suoritettavaksi, on Autokoululla oikeus laskuttaa oppilaalta mahdollinen palvelupakettien hinnan erotus eri toimipisteiden välillä.  

Jos lisäpalveluista sopiva Oppilas on alle 18-vuotias, vahvistaa tämä lisäpalvelua tilattaessa hankkineensa lisäopetuksesta/lisäpalveluista sopimiseen ja niistä maksamiseen huoltajansa suostumuksen. Jos Oppilas on alle 18-vuotias ja palvelutilauksen yhteydessä maksajaksi on ilmoitettu muu kuin Oppilas, sitoutuu maksajaksi ilmoitettu henkilö/yritys maksamaan Oppilaan tilaamat mahdolliset lisäpalvelusuoritukset. Autokoulu on velvollinen antamaan todistuksen opetuksesta, kun oppilas on suorittanut opetusta vastaavan maksun kokonaan ja suorittanut kurssiin kuuluvan opetuksen. Autokoulu ei vastaa siitä riippumattomien viranomais- ja muiden maksujen mahdollisista korotuksista. Oppilas ja tilaushetkellä maksajaksi ilmoitettu henkilö/yritys vastaavat yhteysvastuullisesti kaikista sopimussuhteeseen perustuvista maksuvelvollisuuksista Autokoululle. Mikäli Oppilas on alaikäinen, vastaa tämän tilauksessa yksilöity maksaja yhteisvastuullisesti Oppilaan kanssa kaikista sopimussuhteeseen perustuvista maksuvelvollisuuksista Autokoululle.

Oppilaalta vaadittavat muut palveluun liittyvät toimenpiteet

Sähköisen oppimisympäristön palvelun tuottajana toimii Datadrivers Oy. Pääsy sähköiseen oppimisympäristöön edellyttää Oppilaalta sitä, että hän on hyväksynyt ilmoittautumisen (palvelutilauksen) yhteydessä Datadrivers Oy:n palveluiden käyttöehdot.  

Oppilaalla on oltava voimassa oleva ajokorttilupa ennen kuin Oppilas voi suorittaa teoriakokeen. Lisätietoa ajokorttiluvasta ja luvan hankkimisesta osoitteesta www.epicautokoulu.fi/ajokorttilupa. 

Autokoulun vastuunrajoitus

Autokoulu ei ole vastuussa, tai anna takeita siitä, että suoritetun kurssin jälkeen Oppilas läpäisee kurssiin sisältyvät teoria- ja/tai ajokokeet, tai muut kokeet tai testit. Sähköinen oppimisympäristö sisältöineen tarjotaan Oppilaalle ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin se on saatavilla”. Autokoulu ei takaa, että em. palvelu toimii ja on käytettävissä keskeytyksettä, häiriöttömästi, tai virheettömästi.  Oppilas käyttää edellä mainittua palvelua omalla vastuullaan, eikä Epic Autokoulu Oy vastaa mainitun palvelun, tai sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista, tai muista vioista, eikä mistään kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita Oppilaalle mahdollisesti aiheutuu mainitun palvelun, tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä. Sähköisessä oppimisympäristössä tarjottavat palvelut voivat sisältää linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin. Autokoulu ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien verkkosivujen tai palveluiden sisällöstä, tai palveluista. 

Mikäli Oppilas katsoo, että Autokoulu on rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, tulee Oppilaan reklamoida asiasta Autokoululle viipymättä rikkomuksen havaittuaan ja antaa Autokoululle tilaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla korjata virhe. Oppilas menettää oikeuden vedota sopimusrikkomukseen, mikäli siihen ei ole vedottu kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ongelma on havaittu, tai se olisi pitänyt havaita Oppilaan taholta. Autokoulun ei ole vastuussa Oppilaan virheen tai viivästyksen aiheuttamasta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. 

Maksutavat ja maksuehdot; maksuviivästysten seuraamukset

Palvelutilaukseen Autokoululta liittyy maksuvelvollisuus. Oppilas, ja/tai alaikäisen Oppilaan ollessa kyseessä, tämän tilauksessa yksilöity huoltaja, tai muu maksajaksi ilmoitettu henkilö/yritys, sitoutuu maksamaan Autokoululle tai sille, jolle Autokoulu on siirtänyt oikeutensa saatavan, tilatun palvelun ilmoitetun hinnan.  

Mikäli Oppilas, tai muu ilmoitettu maksaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa Autokoululle, on Autokoululla oikeus lopettaa palveluiden tarjoaminen Oppilaalle, kunnes laiminlyönti on korjattu. Lisäksi, mikäli Oppilaan valittu maksutapa on Epic Lasku, tulee kaikkien maksujen Autokoululle olla täysimääräisesti suoritettuna, ennen oppilaan pääsyä ajokokeeseen. 

Autokoululla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja saatavien perinnästä annetun lain mukainen muistutusmaksu, sekä korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli Autokoulu joutuu perimään saataviaan, on Oppilaalla (tai muulla ilmoitetulla maksajalla) lisäksi velvollisuus korvata Autokoululle perinnästä aiheutuneet perintäkulut. Autokoululla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Kolmansien osapuolten maksupalveluihin liittyy omat viivästys- ja perintäehtonsa, joita noudatetaan, mikäli kolmannen osapuolen maksupalvelu valitaan maksutavaksi. 

Palvelun voi, edellytysten täyttyessä maksaa seuraavilla maksutavoilla: 

Epic Lasku
Ilmoittautumisen yhteydessä Oppilas voi valita maksutavakseen Epic Laskun yhdessä, tai useammassa kuukausierässä. Epic Laskulla maksettaessa kaikkien laskuerien tulee olla täysimääräisesti suoritettuina ennen oppilaan pääsyä ajokokeeseen. Laskut kurssista toimitetaan Oppilaan/mahdollisen muun maksajan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä. 

Laskut löytyvät myös Webauto-järjestelmästä Oppilaan tunnuksilla. Mikäli Oppilas/muu mahdollinen maksaja haluaa paperilaskun, tulee siitä ilmoittaa erikseen palvelutilauksen yhteydessä. Paperilaskulla laskulle lisätään 5€ suuruinen laskutuslisä. 

Klarna
Oppilas voi ilmoittautumisen yhteydessä valita maksutavakseen Klarnan joustavan maksupalvelun. Mikäli Klarna on valittu maksutavaksi, Epic Autokoulu lähettää Oppilaan/muun mahdollisen maksajan ilmoitettuun puhelinnumeroon tekstiviestitse linkin maksusivulle. Linkin takaa Oppilas/muu mahdollinen maksaja pääsee täyttämään maksajan tiedot, sekä valitsemaan haluaako maksaa kurssimaksun laskulla, verkkopankissa, pankkikortilla, tai mahdollisesti pilkkoa maksun pienempiin kuukausieriin.  Mikäli palvelutilauksen maksutavaksi valitaan Klarna, voi Oppilas suorittaa opinnot halutessaan loppuun jo ennen, kuin kaikki palvelun laskuerät on täysimääräisesti suoritettu. 

Peruuttamisoikeus, kurssin keskeyttäminen ja sen rajoitukset

Oppilaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus ja tekemänsä tilaus ilman kustannuksia 14 päivää sopimuksen tekemisestä lukien siten kuin näihin Ehtoihin on kuvattu.

Ilmoittautumisen jälkeen Oppilas vastaanottaa antamaansa sähköpostiosoitteeseen käyttäjätunnukset oppimisympäristöön, eli Webautoon, jossa Oppilas voi valitsemansa palvelupaketin mukaisesti suorittaa verkkoteoriaopintoja, tasotestejä, tutustua oppimateriaaliin ja tehdä muita kurssiin liittyviä toimenpiteitä. 

Oppimisympäristössä on kyse digitaalisesti toimitettavasta palvelusisällöstä, jonka tuottaminen aloitetaan Oppilaalle tämän kirjautuessa Webautoon. 

Mikäli oppilaan ilmoittautuminen on vahvistettu ja hän on vastaanottanut tunnukset sähköiseen oppimisympäristöön ennen kuin mainittu 14 päivän aika on kulunut umpeen, katsotaan tämä Oppilaan nimenomaiseksi suostumukseksi siihen, että Autokoulu voi aloittaa sopimuksen täyttämisen ja tilaukseen liittyvän digitaalisen palvelusisällön toimittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä.

 Mikäli oppilas kirjautuu Webautoon ennen kuin 14 päivää on kulunut sopimuksen tekemisestä, on peruuttamistilanteessa Autokoululla oikeus periä ja Oppilaalla (tai ilmoitetulla maksajalla) velvollisuus maksaa peruutusmaksu 99 €, sekä Autokoulun hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta. 

Peruuttamisoikeus päättyy, kun 14 päivää on kulunut sopimuksen tekemisestä. Peruutusmaksun suuruus ei kuitenkaan ylitä valitun kurssin kokonaishintaa, mikäli hinta on alle 99 €, eikä peruutusmaksu ja jo annetusta opetuksesta peritty veloitus yhteensä voi ylittää kurssin kokonaishintaa.  

Peruuttaminen kohdistuu aina koko tilaukseen, kattaen sekä digitaalisen palvelusisällön, että ajoopetuksen. 

Sopimuksen kesto

Autokoulun ja Oppilaan välinen sopimussuhde, joka alkaa Autokoulun toimitettua Oppilaalle sähköpostitse vahvistuksen, sekä tunnukset oppilasjärjestelmään, on voimassa 18 kuukautta Autokoulun toimittamasta ilmoittautumisesta tai kun Oppilas on suorittanut tilaamansa kurssin Autokoulussa, sen mukaan kumpi edellä sanotuista tapahtuu aikaisemmin.  

Sopimuksen voimassaolon päättyminen ei vapauta maksuvelvollisuudesta, jonka peruste oli syntynyt ennen Sopimuksen voimassaolon päättymistä.  Digitaalisen palvelusisällön tuottaminen Oppilaalle päättyy samaan aikaan itse kurssin kanssa, viimeistään kuitenkin 18 kuukautta ilmoittautumisesta. Mikäli Oppilaan Autokoulussa suorittama kurssi on kesken sopimussuhteen päättyessä em. 18 kuukauden ajan kuluttua umpeen, 

Autokoulun velvollisuus palauttaa sopimussuhteen perusteella Autokoululle jo maksettuja maksuja päättyy.  Oppilas voi sopimussuhteen ollessa voimassa keskeyttää kurssin edellä milloin tahansa, mutta kurssin keskeytyessä on Autokoululla oikeus periä ja Oppilaalla (tai ilmoitetulla maksajalla) velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kurssin peruutusmaksu 99 € sekä hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta.  

Oppilaan tulee yksiselitteisesti ilmoittaa Autokoululle, mikäli hän keskeyttää ja peruuttaa kurssin. Kurssin keskeytyessä päättyy myös Oppilaan oikeus käyttää digitaalista palvelusisältöä. Mikäli tilatun kurssin hinta on pienempi kuin 99 euroa, on peruutusmaksun määrä kuitenkin korkeintaan tilatun kurssin hinta.  Peruutusmaksu ja jo annetusta opetuksesta peritty veloitus eivät yhteensä voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa. 

Sopimuksen siirto

Autokoululla on oikeus siirtää sopimus ja sen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle liiketoimintakaupan tai -siirron, liikkeenluovutuksen, tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä. Oppilaalla ei ole oikeutta ilman Autokoulun erillistä suostumusta siirtää sopimusta, tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan. 

Ylivoimainen este

Autokoulu ei ole vastuussa viivästyksistä, laiminlyönneistä, tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Autokoulu ei kohtuudella pysty vaikuttamaan, ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tällaisia esteitä ovat esim. työtaistelut, epidemiat, sotatoimet, luonnonolosuhteet, liikkumisrajoitukset, liikenteen keskeytykset, sekä tekniset ongelmat. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Autokoulu ilmoittaa siitä Oppilaalle. 

Osapuolten keskeiset sopimusvelvollisuudet ja Oppilaan vastuu aiheutuneista vahingoista

Autokoulun velvollisuutena on toimittaa Oppilaan tilaamat palvelut näiden Ehtojen määräykset huomioiden ammattitaitoisesti ja huolellisesti. 

Oppilaan tulee noudattaa huolellisesti Autokoulun ja sen henkilöstön tälle antamia ohjeita, mukaan lukien simulaattoriajoihin liittyvät ohjeet. Mikäli Oppilas laiminlyö ohjeiden noudattamisen, tai mikäli tämä muuten tarkoituksellisesti, tai huolimattomuuttaan aiheuttaa Autokoululle, tai sen omaisuudelle vahinkoa, on tämä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Oppilaan velvollisuus huolellisuuteen korostuu niissä ajotilanteissa, joissa opettaja ei ole Oppilaan kyydissä, kuten moottoripyörällä tai mopolla ajettaessa, jolloin Oppilas on vastuullinen kuljettaja. 

Minkäänlaisten päihteiden vaikutuksen alaisena opetukseen osallistuminen ei ole sallittua. Mikäli Oppilas on huonovointinen, väsynyt, tai muuten kokee, että on olemassa jokin muu ajosuoritukseen negatiivisesti vaikuttava seikka, tulee tästä ilmoittaa välittömästi opettajalle. Autokoululla on oikeus keskeyttää ajotunnin opetus, mikäli opettaja katsoo, että Oppilas ei ole riittävässä ajokunnossa. Tällaisessa tilanteessa keskeytettyä opetusta ei hyvitetä Oppilaalle, jolloin tilanne voi johtaa Oppilaan tarpeeseen ostaa lisäopetusta erillisenä ajankohtana, jotta pakolliset opetusmäärät täyttyvät.  

Oppilas tiedostaa, että opetuksessa käytetyn ajoneuvon vahingoittuessa Oppilaan huolimattomuudesta, tai tarkoituksellisuudesta (esim. ohjeiden noudattamatta jättäminen) johtuvista syistä aiheutuu Autokoululle vahinkoa ainakin vakuutuksen omavastuuta vastaava määrä (500€), mutta Autokoulun vahinko ei rajoitu omavastuuosuuteen. Tilanteissa Autokoululle saattaa aiheutua vahinkoa esimerkiksi seisontapäivistä, ylimääräisestä työstä, sekä peruutetuista ajotunneista. 

Oppilas vastaa siten kaikista tarkoituksellisesti, tai huolimattomuuttaan Autokoululle aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuiden määrät tilauksen hetkellä on esitetty Autokoulun hinnastossa. Autokoulu pyrkii kohtuuden mukaan rajoittamaan sille aiheutuneita vahinkoja em. tilanteissa. 

Ajotuntien peruuttaminen

Oppilaalla on oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit ajotuntia edeltävä arkipäivänä (ma-pe) klo 12:00 mennessä. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, tai Oppilas ei saavu sovitulle ajotunnille, on Autokoululla oikeus periä käyttämättömistä ajotunneista hinnaston mukainen maksu. 

Peruutuksista tulee ilmoittaa Epic Autokoulun asiakaspalveluun, tai Oppilaan oletusopettajalle todistettavalla tavalla (sähköpostitse, soittamalla, tai tekstiviestitse) niin pian etukäteen, kuin tämä on kohtuudella mahdollista. 

Ajo-opetukseen ei tule osallistua sairaana. 

Lääkärintodistusta vastaan liian myöhään perutuista tai perumatta jääneistä ajotunneista tehty lasku voidaan hyvittää toimitettua todistusta vastaan. Todistus tulee toimittaa autokoululle 14 vuorokauden kuluessa Turvaposti-palvelun kautta: www.turvaposti.fi/viesti/laskutus@epicautokoulu.fi  

Autokoululla on oikeus vaihtaa ajotunneille merkitty opettaja. Autokoululla on myös oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit esimerkiksi sairastapausten ja muiden pakottavien syiden vuoksi ilmoittamalla tästä Oppilaalle. Peruutuksista pyritään ilmoittamaan Oppilaalle mahdollisuuksien mukaan niin pian kuin mahdollista. Autokoulun peruuttaman ajo-opetuksen sijaan Oppilas saa uuden korvaavan ajo-opetuksen. Tuntien peruuntuessa Autokoululla ei ole velvollisuutta poistaa maksuja, tai palauttaa Oppilaalle tämän jo suorittamia maksusuorituksia. 

Opettajien sairastapauksissa, mikäli mahdollista, Autokoulu pyrkii vaihtamaan kyseiselle ajotunnille merkityn opettajan. Autokoulu ilmoittaa Oppilaalle peruutuksista sähköpostilla, tekstiviestitse, tai soittamalla. 

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Ehtoihin ja sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.  

Yhteydenottopyyntö

Tarvitsetko apua kurssipaketin valinnassa? Haluatko kysyä lisää ilmoittautumisesta, maksutavoista, tai kurssin suorittamisesta? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Yhteystietosi
Asiani koskee
Milloin haluaisit, että olemme yhteydessä?

Hae työpaikkaa

Jätä hakemus, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Yhteystietosi
Liitä CV / Hakemus