fbpx

Intruktioner för simulatorn

Intruktioner för simulatorövningar

Allmänt om maskinen och uppgifterna

 

  • Sätet får man flyttat fram och bak med hjälp av spaken under sätet framtill (rör inte de andra spakarna)
  • Kom ihåg säkerhetsbältet
  • Bilen startar först när växeln är på friläge och handbromsen är på
  • Följ övningens anvisnigar
  • Mörker/halkbaneövningarna behöver inte vara godkända, gå bara vidare när du gjort färdigt den föregående
  • Helbelysningen får du på genom att dra blinkersspaken mot dig själv, på samma sätt får du av helbelysningen
  • Om fordonet inte kör iväg, kontrollera att handbromens inte är på
  • Du kan ändra lärospråket via ”määritys”
 

Om problem
uppstår, ring utan tvekan direkt
010 524 5480

På svenska: 050 329 7990 

A / B-KÖRKORTETS GRUNDKÖRNINGAR

1. Logga in -> LOGIN
Skriv in med pilknapparna din egen kod, som du fått i meddelandet. På den sista siffrans plats trycker du ENTER.
– När du loggar in med din personliga kod, har du 50 minuter på dig innan du automatiskt loggas ut
Om du har bokat 2 timmar, logga in igen efter utloggningen. Övningarna öppnas automatiskt enligt vad du på föregående lektion har gjort godkännt
– Om programmet öppnar en avklarad övning igen, godkänn inte utan gå tillbaka med hjälp av tillbaka -knappen och logga in med koden
– Om du i övningen fick mindre än 1/10, börjar övningen på nytt
– Läroplanen framskrider enligt den specifika elevens läroplan
– Var noggrann med hastigheten, maskinen är noggrann

B MÖRKERKÖRNING / HALKBANEKÖRNING:

1. Logga in -> LOGIN
Om du Kör riskhanteringskursens mörker och/eller halkbaneövningen, logga in med koden 0000000. På den sista siffrans plats trycker du ENTER.


Nästa meny -> LÄROPLAN


Vid val av Helhet – och övningar väljs:
Mörkerkörning: helhet 9, övningar 2-6
Halkbanekörningen: helhet 10, alla övningar förutom 4 och 5, dom kan man göra om det finns tid


OBS! Du måste logga in igen efter varje avklarad övning.


ÖVNINGARNA BEHÖVER INTE VARA GODKÄNDA du kan alltså gå vidare till nästa övning när den föregående är klar