Kurssit ja hinnat.

Kurssit / Kurser – Porvoo / Borgå

Uudet kurssit alkavat maanantaisin autokoululla klo 17.00. Tervetuloa.
Ajokorttikoulutuksen voit aloittaa 12 kk ennen säädetyn ikärajan täyttymistä.
Kursseille on suotavaa ilmoittautua etukäteen, jos haluat varmistaa paikkasi kurssilla. Paikkoja on rajoitettu määrä aloituspäivää kohden.


890€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 10 teoriatuntia
* 10 ajotuntia
* auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 136€, Kokonaishinta 1026€ Ilmoittaudu kurssille

Voit ilmoittautua kurssille, mikäli täytät 18 vuotta ennen 1.7.2018. TraFin myöntämän kokeiluluvan alaiseen henkilöautokurssiin sisältyy 10 tuntia teoriaopetusta virtuaalisesti sekä 10 tuntia ajo-opetusta. Peruskurssiin sisältyy pimeänajon harjoitus simulaattorilla.


1149 €

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 19 teoriatuntia
* 17 ajotuntia
* auton käyttö tutkintoajossa

Muut kulut:
Ajokorttilupahakemus 40€
Teoriakoemaksu 31€
Ajokoemaksu 65€
Liukkaankelin ratamaksu 60€
Pimeänajo simulaattorilla 118€

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 19 teorilektioner
* 17 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Andra bekostnader:
körkortstillstånd 40€
körprov 65€
teoriprov  31€
halkbanans banavgift 60€
mörkerkörning 118€

Yhteensä 1463€ Ilmoittaudu kurssille
Totalt 1463€ Anmäl dig här


1129 €

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 17 teoriatuntia
* 16 ajotuntia
* auton käyttö tutkintoajossa

Muut kulut:
Ajokorttilupahakemus 40€
Teoriakoemaksu 31€
Ajokoemaksu 65€
Liukkaankelin ratamaksu 60€
Pimeänajo simulaattorilla 118€

Aikaisemmin myönnetyn mopokortin pitää olla myönnetty 1.6.2011 jälkeen.

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 17 teorilektioner
* 16 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Andra bekostnader:
körkortstillstånd 40€
körprov 65€
teoriprov  31€
halkbanans banavgift 60€
mörkerkörning 118€

Mopedkortet måste vara utfärdat efter 01.06.2011. Kort som utfärdats tidigare än 01.06.2011 godkänns icke i utbildningen.

Yhteensä 1443€ Ilmoittaudu kurssille
Totalt 1443€ Anmäl dig här

1000 €

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 13 teoriatuntia
* 12 ajotuntia
* auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 314€, Kokonaishinta 1314 € Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 13 teorilektioner
* 12 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 314€, Sammanlagda priset 1314€ Anmäl dig här

290€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 6 teoriatuntia
* 3 ajotuntia
* mopon käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 99€, Kokonaishinta 389€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 6 teorilektioner
* 3 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i hanteringsprovet

Myndighetsavgifter 99€, Sammanlagda priset 389€ Anmäl dig här

400€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 6 teoriatuntia
* 3 ajotuntia
* mopoauton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 136€, Kokonaishinta 536€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 6 teorilektioner
* 3 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 136€, Sammanlagda priset 536€ Anmäl dig här

900€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 12 teoriatuntia
* 9 ajotuntia
* moottoripyörän käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 136€, Kokonaishinta 1036€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 12 teorilektioner
* 9 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i hanterings- samt körprovet

Myndighetsavgifter 136€, Sammanlagda priset 1036€ Anmäl dig här

700€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 12 teoriatuntia
* 4 ajotuntia
* moottoripyörän käyttö käsittelykokeessa
Viranomaismaksut 166€, Kokonaishinta 866€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 12 teorilektioner
* 4 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i hanteringsprovet

Myndighetsavgifter 166€, Sammanlagda priset 866€ Anmäl dig här

820€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 6 teoriatuntia
* 6 ajotuntia
* moottoripyörän käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 136€, Kokonaishinta 956€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 6 teorilektioner
* 6 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 136€, Sammanlagda priset 956€ Anmäl dig här

400€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 2 teoriatuntia
* 5 ajotuntia

Viranomaismaksut 40€, Kokonaishinta 440€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 2 teorilektioner
* 5 körlektioner

Myndighetsavgifter 40€, Sammanlagda priset 440€ Anmäl dig här

800€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 9 teoriatuntia
* 5 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 970€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 9 teorilektioner
* 5 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 970€  Anmäl dig här

450€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 3 teoriatuntia
* 5 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 620€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 3 teorilektioner
* 5 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet
Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 620€  Anmäl dig här

1250€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 12 teoriatuntia
* 10 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 1420€ Ilmoittaudu kurssille

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta. Jos kuljettajalla  on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta. Kurssille osallistuminen edellyttää B tai C1-luokan ajo-oikeutta.

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 12 teorilektioner
* 10 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet
Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 1420€  Anmäl dig här

Lastbilar och andra fordon, vars totalmassa överskrider 3500 kg och har med föraren medräknat plats för högst åtta personer, samt fordonskombinationer vars dragfordon tillhör denna klass och det bogserade fordonets totalmassa är högst 750 kg.

Föraren måste ha fyllt 21 för att delta i kursen eller få körlov till C-klassen. Om föraren har grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare är ålderskravet 18 år. För deltagning i kursen krävs ett giltigt körlov för B- eller C1-klassen.

1200€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 8 teoriatuntia
* 10 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa
Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 1370€ Ilmoittaudu kurssille

C1-luokan vetoauto (kokonaismassa yli 3500 kg ja enintään 7500 kg) ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg taiB-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3500 kg. Yhdistelmän kokonaismassa enintään 12000 kg.

Kurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa C1- tai C-luokan ajo-oikeutta.

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 8 teorilektioner
* 10 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet
Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 1370€  Anmäl dig här

C1-klassens dragfordon (totalmassa över 3500 kg och högst 7500 kg) och ett släpfordon vars totalmassa är över 750 kg eller B-klassens dragfordon och ett släpfordon vars totalmassa är över 3500 kg. Kombinationens totalmassa högst 12000 kg / 12 ton.

För deltagning i kursen krävs ett giltigt körlov för C1- eller C-klassen.

1800€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 5 teoriatuntia
* 10 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa
Viranomaismaksut 181€, Kokonaishinta 1981€ Ilmoittaudu kurssille

C-luokan vetoauto, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg tai C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg. Yhdistelmän kokonaismassa ylittää 12000 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta. Jos kuljettajalla  on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta.

Kurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa C1-, C1E tai C-luokan ajo-oikeutta.

200 €
Hintaan sisältyy:
* 2 ajotuntia
* 1 teoriatunti

Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* 2 körlektioner
* 1 teorilektion

Anmäl dig här

340 €

Lyhytaikainen ajokorttisi on voimassa kaksi vuotta. Tämän kahden vuoden aikana sinun täytyy suorittaa syventävä vaihe. Aikaisintaan voit osallistua, kun ajokortillasi on ikää vähintään kolme kuukautta. Lisäksi harjoitteluvaihe sekä pimeänajon harjoitus pitää olla suoritettuna ennen syventävää vaihetta.

Pimeän ajon koulutuksen voit hoitaa kätevästi syventävän vaiheen yhteydessä tai erikseen. Pimeän ajon koulutus tapahtuu simulaattoriopetuksena.

Syventävä vaihe sisältää:
– Kaksi arvioivaa ajoa, palautekeskustelu sekä vuorovaikutusanalyysi.
– Rataharjoittelu
– Teoriatunnit

Muut kulut syventävän vaiheen yhteydessä:

* ajoharjoitteluratamaksu 80,00€
* autokouluauton käyttö syventävän vaiheen yhteydessä 50,00 €

Ilmoittaudu kurssille

Ditt kortvariga  körkort (första, kortet du får efter uppkörningen och grundskedet) är giltigt i två år. Under den tiden måste du utföra övnings- samt fördjupande skedet. Du kan utföra övningsskedet tidigast då du haft kortvariga kortet i en månad och fördjupande skedet tidigast då du haft körkortet i tre månader. Övningsskedet måste vara utfört innan fördjupande skedet.

Långvariga kortet får du sen då både övningsskedet och fördjupande skedet är utfört och du haft kortvariga kortet i minst ett år.

Du kan anmäla dig per e-post eller hos oss vid bilskolan. Du måste också ha mörkerkörningen utfört innan du kan delta i fördjupande skedet eller skjöta den i samband med fördjupande skedet. Mörkerkörningen skjöter du lättast via simulator hos oss.

Fördjupande skedet befattas av:

-2 bedömingskörn ingar, en återkopplingsdiskussion och en analys om växelverkan i trafiken.
-Banövning
-3 teorilektioner

Andra utgifter i samband med fördjupande skedet :

* övningsbaneavgift 80,00€
* hyrning av bilskolans fordon till banan 50,00 €

Anmäl dig här

Muiden kurssien hinnoista sekä korttien korotuksista voit tiedustella meiltä sähköpostilla. Hintoihin ei sisälly viranomaismaksuja eikä muita kuluja.

Hinnat sis. alv. 24%. Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin

Muut Kulut 1.1.2016 alkaen
* ajokorttihakemukseen tulevat liitteet : 2 valokuvaa, lääkärintodistus,
* ajokorttilupamaksu 40 €
* liukkaan kelin ratamaksu 60,00 €
* teoriakoemaksu 31,00 €
* ajokoemaksu 65,00 €
* käsittelykoemaksu 28,00 €
* pimeällä ajon harjoitus 118,00 €

Du kan fråga oss per e-post om priser för andra kurser eller kortförhöjningar.

Priser inkl. moms 24%. Priserna är i kraft tills vidare. Säljaren förbehåller sig rätten till förändringar.

Andra bekostnader fr.o.m. 1.1.2016
* till ansökan om körkortstillstånd bifogas: 2 passfoton, läkarintyg
* körkortstillstånd 40€
* halkbanans banavgift 25€
* hanteringsprov 28€
* teori- och körprov 96€
* mörkerkörning 118€

Back to Top