fbpx

Ikäpoikkeuslupa

Ajokortti 17-vuotiaana?

Ikäpoikkeuslupa

Yleistä

Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla ajokortin suorittaminen on mahdollista myös 17-vuotiaana. Henkilöautokurssille voit ilmoittautua jo 16-vuotiaana. Voit halutessasi siis ilmoittautua kurssille ja aloittaa kurssiopinnot, vaikka päätös poikkeusluvan myöntämisestä ei olisi vielä saapunut.

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17 ikävuoden täyttymistä. Lupa myönnetään ajokorttilain mukaisesti aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä kaksi kuukautta. Asian käsittelyä nopeuttaa mahdollisimman huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin:
sähköpostitse  kirjaamo@traficom.fi, tai
postitse PL 320, 00101 Helsinki

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (110€). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

Ajokorttilupaa B-luokalle voit hakea aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos sinulle myönnetään poikkeuslupa, voit mennä B- luokan teoriakokeeseen kun olet täyttänyt 17- vuotta ja hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voit mennä suorittamaan ajokokeen.

Poikkeusluvan hakeminen

Hae ikäpoikkeuslupaa Traficomin hakemuslomakkeella. Voit täyttää lomakkeen sähköisesti ja lähettää sähköpostitse liitteenä, tai postittaa Traficomille.

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeuslupahakemuksen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • Opiskelutodistus, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden, tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia (sisältäen tiedon opiskelupaikan sijainnista, toimipiste ja/tai osoite).
 • Oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua, tai työpaikalla oppimista varten.
 • Työnantajan todistus työpaikasta, tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyksien, tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.
 • Työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä, tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen.
 • Seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antamana todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu-, tai muusta harrastustoiminnasta.
 • Lääkärinlausunto, tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan, tai hänen läheisensä terveydentilasta.
 • Muu selvitys (esim. huoltajan vapaamuotoinen selvitys),  välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

Erityisiä syitä poikkeusluvan myöntämiseksi

Erityisiä syitä poikkeusluvan myöntämiseksi

Esimerkiksi kouluun, työhön, työharjoitteluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen kulkemista hankaloittavat:

 • Pitkät etäisyydet kodin ja opiskelu-, työ-, työharjoittelu-, tai harrastuspaikan välillä.
 • Puuttuvat joukkoliikenneyhteydet
 • Harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuva vähintään tunnin kestävä kokonaismatka per suunta, tai yli tunnin kestävä julkisen liikenteen odotusaika useampina päivinä viikossa.

Lisäksi poikkeuslupaa myöntäessä voidaan ottaa huomioon:

 • Ennalta arvaamattomat muutokset samassa taloudessa asuvat perheen tilanteessa (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai menehtyminen).
 • Samassa taloudessa asuvan perheen toimeentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät kulkemis- ja kuljettamistarpeet.

Yhteydenottopyyntö

Tarvitsetko apua kurssipaketin valinnassa? Haluatko kysyä lisää ilmoittautumisesta, maksutavoista, tai kurssin suorittamisesta? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Yhteystietosi
Asiani koskee
Milloin haluaisit, että olemme yhteydessä?

Hae työpaikkaa

Jätä hakemus, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Yhteystietosi
Liitä CV / Hakemus