Kurssit ja hinnat.

Kurssit / Kurser – Parainen / Pargas

Henkilöauton ajokorttikoulutuksen voit aloittaa 12 kk ennen säädetyn ikärajan täyttymistä.

Kursseille on suotavaa ilmoittautua etukäteen, jos haluat varmistaa paikkasi kurssilla. Paikkoja on rajoitettu määrä aloituspäivää kohden.

230€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 6 teoriatuntia
* 3 ajotuntia
* mopon käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 99€, Kokonaishinta 329€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 6 teorilektioner
* 3 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i hanteringsprovet

Myndighetsavgifter 99€, Sammanlagda priset 329€ Anmäl dig här

430€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 6 teoriatuntia
* 3 ajotuntia
* mopoauton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 136€, Kokonaishinta 566€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 6 teorilektioner
* 3 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 136€, Sammanlagda priset 566€ Anmäl dig här

740€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 12 teoriatuntia
* 9 ajotuntia
* moottoripyörän käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 136€, Kokonaishinta 876€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 12 teorilektioner
* 9 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i hanterings- samt körprovet

Myndighetsavgifter 136€, Sammanlagda priset 876€ Anmäl dig här

500€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 12 teoriatuntia
* 4 ajotuntia
* moottoripyörän käyttö käsittelykokeessa

Viranomaismaksut 166€, Kokonaishinta 666€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 12 teorilektioner
* 4 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i hanteringsprovet

Myndighetsavgifter 166€, Sammanlagda priset 666€ Anmäl dig här

550€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 6 teoriatuntia
* 6 ajotuntia
* moottoripyörän käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 136€, Kokonaishinta 686€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 6 teorilektioner
* 6 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 136€, Sammanlagda priset 686€ Anmäl dig här

400€

Ilmoittaudu kurssille

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 2 teoriatuntia
* 5 ajotuntia

Anmäl dig här

I priset ingår:
* 2 teorilektioner
* 5 körlektioner

1090 €

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 19 teoriatuntia
* 17 ajotuntia
* auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 161€, Kokonaishinta 1251€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 19 teorilektioner
* 17 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 161€, Sammanlagda priset 1251€ Anmäl dig här

1000 €

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 13 teoriatuntia
* 12 ajotuntia
* auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 161€, Kokonaishinta 1161€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 13 teorilektioner
* 12 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 161€, Sammanlagda priset 1161€ Anmäl dig här

1050 €

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 17 teoriatuntia
* 16 ajotuntia
* auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 161€, Kokonaishinta 1211€ Ilmoittaudu kurssille

Mopokortin pitää olla myönnetty 1.6.2011 jälkeen. Ennen sitä myönnettyjä mopokortteja ei hyväksi lueta opetuksessa.

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 17 teorilektioner
* 16 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 161€, Sammanlagda priset 1211€ Anmäl dig här

Mopedkortet måste vara utfärdat efter 01.06.2011. Kort som utfärdats tidigare än 01.06.2011 godkänns icke i utbildningen.

160 €

Ilmoittaudu kurssille

Hintaan sisältyy:
* 2 ajotuntia
* 1 teoriatunti

Anmäl dig här

I priset ingår:
* 2 körlektioner
* 1 teorilektion

250 €

Ilmoittaudu kurssille

Lyhytaikainen ajokorttisi on voimassa kaksi vuotta. Tämän kahden vuoden aikana sinun täytyy suorittaa syventävä vaihe. Aikaisintaan voit osallistua, kun ajokortillasi on ikää vähintään kolme kuukautta. Lisäksi harjoitteluvaihe pitää olla suoritettu ennen syventävää vaihetta.

Pysyvän kortin saat, kun harjoitteluvaihe sekä syventävä vaihe on käytynä ja väliaikainen ajokortti on ollut voimassa vähintään vuoden.

Ilmoittautuminen käy kätevästi sähköpostitse. Voit myös tulla käymään koulullamme. Lisäksi pimeän ajon harjoittelu tulee olla suoritettuna ennen kuin voit osallistua syventävään vaiheeseen.

Pimeän ajon koulutuksen voit hoitaa kätevästi syventävän vaiheen yhteydessä tai erikseen. Pimeän ajon koulutus tapahtuu simulaattoriopetuksena.

Syventävä vaihe sisältää:
– Kaksi arvioivaa ajoa, palautekeskustelu sekä vuorovaikutusanalyysi.
– Rataharjoittelu
– Teoriatunnit

Muut kulut syventävän vaiheen yhteydessä:
* ajoharjoitteluratamaksu 70,00€
* autokouluauton käyttö syventävän vaiheen yhteydessä 50,00 €

Anmäl dig här

Ditt kortvariga  körkort (första, kortet du får efter uppkörningen och grundskedet) är giltigt i två år. Under den tiden måste du utföra övnings- samt fördjupande skedet. Du kan utföra övningsskedet tidigast då du haft kortvariga kortet i en månad och fördjupande skedet tidigast då du haft körkortet i tre månader. Övningsskedet måste vara utfört innan fördjupande skedet.

Långvariga kortet får du sen då både övningsskedet och fördjupande skedet är utfört och du haft kortvariga kortet i minst ett år.

Du kan anmäla dig per e-post eller hos oss vid bilskolan. Du måste också ha mörkerkörningen utfört innan du kan delta i fördjupande skedet eller skjöta den i samband med fördjupande skedet. Mörkerkörningen skjöter du lättast via simulator hos oss.

Fördjupande skedet befattas av:

-2 bedömingskörn ingar, en återkopplingsdiskussion och en analys om växelverkan i trafiken.
-Banövning
-3 teorilektioner

Andra utgifter i samband med fördjupande skedet :

* övningsbaneavgift 70,00€
* hyrning av bilskolans fordon till banan 50,00 €

100 €

– Pimeän ajon näytöt
– Ajoharjoittelu simulaattorilla
– Autoilijan selviytymispaketti pimeisiin olosuhteisiin

650€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 9 teoriatuntia
* 5 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa

Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 820€ Ilmoittaudu kurssille

Kuorma-autot joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Kurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajo-oikeutta.

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 9 teorilektioner
* 5 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet

Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 820€ Anmäl dig här

500€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 3 teoriatuntia
* 5 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa
Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 670€ Ilmoittaudu kurssille

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 3 teorilektioner
* 5 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet
Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 670€  Anmäl dig här

1250€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 12 teoriatuntia
* 10 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa
Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 1420€ Ilmoittaudu kurssille

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta. Jos kuljettajalla  on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta. Kurssille osallistuminen edellyttää B tai C1-luokan ajo-oikeutta.

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 12 teorilektioner
* 10 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet
Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 1420€  Anmäl dig här

Lastbilar och andra fordon, vars totalmassa överskrider 3500 kg och har med föraren medräknat plats för högst åtta personer, samt fordonskombinationer vars dragfordon tillhör denna klass och det bogserade fordonets totalmassa är högst 750 kg.

Föraren måste ha fyllt 21 för att delta i kursen eller få körlov till C-klassen. Om föraren har grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare är ålderskravet 18 år. För deltagning i kursen krävs ett giltigt körlov för B- eller C1-klassen.

1200€

Hintaan sisältyy:
* oppimateriaali sekä sähköinen oppimisympäristö
* 8 teoriatuntia
* 10 ajotuntia
* kuorma-auton käyttö tutkintoajossa
Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 1370€ Ilmoittaudu kurssille

C1-luokan vetoauto (kokonaismassa yli 3500 kg ja enintään 7500 kg) ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg taiB-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3500 kg. Yhdistelmän kokonaismassa enintään 12000 kg.

Kurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa C1- tai C-luokan ajo-oikeutta.

I priset ingår:
* kursmaterial och en digital inlärningsmiljö
* 8 teorilektioner
* 10 körlektioner
* bruk av bilskolans fordon i körprovet
Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 1370€  Anmäl dig här

C1-klassens dragfordon (totalmassa över 3500 kg och högst 7500 kg) och ett släpfordon vars totalmassa är över 750 kg eller B-klassens dragfordon och ett släpfordon vars totalmassa är över 3500 kg. Kombinationens totalmassa högst 12000 kg / 12 ton.

För deltagning i kursen krävs ett giltigt körlov för C1- eller C-klassen.

220€

Hintaan sisältyy:
* teoriakoeharjoittelu sekä sähköinen oppimisympäristö
* 2 ajotuntia
* yhdistelmän käyttö tutkintoajossa
Viranomaismaksut 170€, Kokonaishinta 390€ Ilmoittaudu kurssille

Oikeuttaa ajamaan henkilö- tai pakettiauton ja perävaunun yhdistelmää, jossa perävaunun paino on yli 750kg. Voit myös ajaa BE-kortin henkilöautokurssin yhteydessä.

I priset ingår:
* teoriprovsövning och en digital inlärningsmiljö
* 2 körlektioner
* bruk av släpvagnskombination i körprovet
Myndighetsavgifter 170€, Sammanlagda priset 390€  Anmäl dig här

Berättigar föraren körlov till person- eller paketbilskombinationer med släpvagn då släpvagnens totalmassa är över 750 kg. Du kan köra BE-kortet i samband med B-personbilskursen.

 

Muiden kurssien hinnoista sekä korttien korotuksista voit tiedustella meiltä sähköpostilla. Hintoihin ei sisälly viranomaismaksuja eikä muita kuluja.

Hinnat sis. alv. 24%. Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin

Muut Kulut 1.1.2016 alkaen
* ajokorttihakemukseen tulevat liitteet : 2 valokuvaa, lääkärintodistus,
* ajokorttilupamaksu 40 €
* liukkaan kelin ratamaksu 25,00 €
* teoriakoemaksu 31,00 €
* ajokoemaksu 65,00 €
* käsittelykoemaksu 28,00 €
* pimeällä ajon harjoitus 100,00 €

Du kan fråga oss per e-post om priser för andra kurser eller kortförhöjningar.

Priser inkl. moms 24%. Priserna är i kraft tills vidare. Säljaren förbehåller sig rätten till förändringar.

Andra bekostnader fr.o.m. 1.1.2016
* till ansökan om körkortstillstånd bifogas: 2 passfoton, läkarintyg
* körkortstillstånd 40€
* halkbanans banavgift 25€
* hanteringsprov 28€
* teori- och körprov 93€
* mörkerkörning 100€

Back to Top